Slide 1

,,Ak chcete vybudovať veľkú firmu, vybudujte najprv seba.“
(Tomáš Baťa)

Slide 1

Vysoko profesionálne poradenstvo

Slide 1

Pridajte sa k nám a nechajte Vaše podnikanie rásť.

previous arrow
next arrow
Na Slovensku existujú rôzne združenia na ochranu zamestnancov,
 
 tiež združenia, organizácie a spolky na ochranu spotrebiteľov.
 
Ale kto chráni podnikateľov? Na koho sa môžete obrátiť?

Sme tu pre vás!

Vyskúšajte novú formu POMOCI pre vaše podnikanie a neplaťte za nedostatky už žiadne pokuty!

Ak vlastníte bar, kvetinárstvo, reštauráciu, e-shop, penzión, potraviny, elektro, stavebniny, športové potreby, textil,
alebo iný druh prevádzky a poskytujete tiež rôzne služby konečným spotrebiteľom, tak vám môžeme pomôcť.

Prezradíme vám vychytávky k tomu, aby vaša prevádzka bola naozaj vzorová.

Dajte si poradiť, využite naše KNOW–HOW a netraste sa už viac pred kontrolou!

O nás

Sme tím odborníkov, bývalých inšpektorov, pracovali sme v správnych orgánoch ako:

 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ),
 • Štátna veterinárna a potravinová správa,
 • Colný úrad,
 • Daňový úrad,
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia,
 • Inšpektorát práce,
 • Sociálna poisťovňa,
 • exekútorské úrady, atď.

Dávame Vám možnosť využiť naše odborné poznatky priamo z praxe. Zo skúsenosti presne vieme, kde sa na prevádzke nachádzajú chyby. Ak chcete poradiť, alebo usmerniť a využiť naše konzultácie, tak neváhajte a kontaktujte nás.

prehľad – znalosti – skúsenosti

S čím Vám vieme pomôcť?

Našimi praktickými poznatkami vám vieme ukázať, kde sa najčastejšie vyskytujú nedostatky a na čo si treba dať pozor, aby vaše podnikanie spĺňalo zákonné parametre. Tiež vás naučíme, ako postupovať a monitorovať kontrolné orgány, aby neprekračovali svoje kompetencie. Vďaka našej praxi v odbore, dokonalej znalosti problematiky kontrol a správnych konaní vám dokážeme zabezpečiť prevádzku pred a po kontrole a pomôcť s riešením takmer akéhokoľvek problému.

Naša činnosť spočíva v:

 • podrobnom a konkrétnom vysvetlení požiadaviek a aplikácii príslušných právnych predpisov pre každý sortiment,
 • vypracovaní potrebných žiadosti, návrhov, podkladov pre začínajúcich podnikateľov, resp. pri zriaďovaní nových prevádzok každého charakteru,
 • vypracovaní podkladov k žiadostiam – prevádzkové poriadky, ubytovacie poriadky, reklamačné poriadky, pracovné poriadky, HACCP, atď.,
 • poradenstve v oblasti pracovnoprávnych vzťahov,
 • poradenstve ako sa správať pri kontrolách kontrolných orgánov Slovenskej republiky,
 • zabezpečenie vypracovania administratívnych veci a náležitosti na kľúč, pripravené rovno už len na podpis: vyjadrenia ku kontrolám, vyjadrenia k oznámeniam o začatí správnych konaní, odvolaní na rozhodnutiach o pokutách, podávanie žalôb na príslušné súdy bez vášho finančného zaťažovania (okrem súdnych poplatkov) a pod.,
 • poradenstve ako si vymôcť svoje zákonné nároky (napr. nevyplatené faktúry a pohľadávky),
 • poradenstve ako sa vyhnúť zbytočnému plateniu pokút,
 • vysvetlení, v čom spočíva ochrana podnikateľa – klienta (zákonne uplatňovanie práv na obhajobu, či už v hmotno právnych veciach, ale hlavne v procesných veciach).

Využívame dlhoročnú prax v tomto obore

 • v potrebných veciach v ktorých nemôžeme oprávnene zasiahnuť poradíme oprávnenú osobu na zabezpečenie potrebných náležitosti,
 • vypracujeme obchodné podmienky na elektronický obchod a všetky náležitosti pre predaj produktov na diaľku,
 • poradíme ako správne vybavovať spotrebiteľské reklamácie a to aj po telefóne, okamžite v každom konkrétnom prípade,
 • doporučíme kvalitné právne služby pre každú právnu oblasť,
 • poradíme pri certifikácii a preukazovaní zhody určených a stavebných výrobkov,
 • poradíme pri chemických látkach (povinnosti pri ich dovoze a  predaji), hračkách, elektro-zariadeniach, textilných výrobkov, strojných zariadeniach, atď.,
 • poradíme podnikajúcim cudzincom na Slovensku,
 • poradíme postup pri poskytovaní služieb a informácii pri zmluvách o dielo,
 • poradíme ako sa vyhnúť pokute pri iných priestupkoch,
 • poradíme ako si riadne a zákonne uplatňovať svoje práva pri obchodných a iných vzťahoch,
 • vypracujeme mandátne zmluvy, sprostredkovateľské zmluvy, a pod. .K tomu množstvo ďalších poradenských činnosti v bezprostrednom a bezodkladnom čase.

Prevádzkujete e-shop?

Ak ste prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shopu), vieme Vám na mieru vypracovať obchodné podmienky.

Pripravíme Vám všetky podklady, tlačivá a materiály na vzorové prevádzkovanie predaja produktov na diaľku.

Dajte si poradiť od tých, ktorí to v minulosti kontrolovali.

Zrušené rozhodnutia / zrušené pokuty

Vedeli ste, že aj kontrolóri robia pri výkone svojej práce chyby?
Avšak na Slovensku si kontrolné orgány chyby nepriznávajú. Popreli by tým zásadu zachovania oprávnenosti ich inštitúcie.

Osobne Vám ukážeme konkrétne prípady, kedy zákonným spôsobom došlo k zastaveniu konania, alebo zrušeniu rozhodnutia/pokuty. Dohodnite si stretnutie cez kontaktný formulár, alebo si prezrite, kedy došlo k zrušeniu pokút (POZRIEŤ PRÍPADY).

Vypracovanie dokumentov

Chcete pomôcť aj pri jednorázových – individuálnych záležitostiach?

Potrebujete prekontrolovať formálne náležitosti pracovných zmlúv?
Čo tak si dať vypracovať vzorový reklamačný poriadok na kľúč? Alebo k tomu hneď aj ARS na mieru? Máte inú požiadavku? Kontaktujte nás, alebo si stiahnite KVALITNÉ a OVERENÉ VZORY dokumentov.

GDPR

V máji 2018 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré prineslo do oblasti ochrany osobných údajov významné zmeny, nové povinnosti, ale aj hrozby likvidačných sankcií. Ochrana osobných údajov sa týka takmer všetkých obchodných spoločností, živnostníkov a iných organizácii, ktoré spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Každý, kto akýmkoľvek spôsobom prichádza do kontaktu s týmito osobnými údajmi, je povinný zabezpečiť ochranu týchto údajov v súlade s novým nariadením. Vypracujeme Vám na mieru GDPR dokumentáciu tak, aby ste ju v jednoduchosti použili v rámci svojho podnikania (alebo stiahnuť vzory GDPR).

referencie neplat pokuty

ďalšie referencie a overené produkty:

  E-SHOP  

Napíšte nám:

  Kontaktné informácie:

  Občianske združenie

  NEPLAT-POKUTY

  Zapísané v evidencii občianskych združení

  IČO: 50946145

  Číslo účtu:

  SK24 7500 0000 0040 2496 9121

  e-mail:
  radimpredkontrolou@gmail.com

   

  Sme aj na sociálnych sieťach: