Prednášky

Flexibilita pracovného času zamestnancov – zmeny v Zákonníku práce od 1.6.2023

60.00 

Termín a čas konania:
26.05.2023, Online (09:00 – 12:00 hod.)

 

Nemáme prácu pre zamestnanca, môžeme ho preradiť na inú prácu ako je uvedená v zmluve? Náš odberateľ zrušil objednávku výroby, koľko máme platiť zamestnancom, keď pre nich nemáme prácu? Môžeme zmeniť zamestnancom zmluvu na kratší pracovný čas? Môžeme dať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr? Tieto a mnohé ďalšie otázky sa už stali dennou rutinou. Na každú takúto otázku existuje viac možností a odpovedí, nie všetky sú žiaľ správne a v súlade so zákonom.

 

Nevyhnutná dokumentácia je ku kurzu ZADARMO. V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu.

 

Aktualizované vzory, ktoré dostanete ku školeniu zadarmo:

I. Pracovná zmluva s novým zákonnými náležitosťami s možnosťami:
– pracovného pomeru na dobu určitú,
– pracovného pomeru na kratší pracovný čas
II. Dohoda o pracovnej činnosti s novým zákonnými náležitosťami
III. Zmluva so živnostníkom podľa Obchodného práva
IV. Oznámenie o preradení na inú prácu
V. Dohoda o zmene pracovných podmienok
IV. Časť pracovnej zmluvy o práci z domácnosti
VII. Kurzarbeit – Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov
VIII. Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti
Kategórií:
Popis

Na školení si vysvetlíme možnosti zamestnávateľa v situáciách kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a pod. Popíšeme si možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie/pokles výroby resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov, nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky ohrozujúce ďalší chod prevádzky.

 

Taktiež vysvetlíme posledné zmeny Zákonníka práce účinné od 01.04. a 01.06.2023 vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti a novému spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov. Na školení popíšeme správne postupyposkytneme vzory ako reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v dennodennej praxi zamestnávateľa kedykoľvek nastať, tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku pri zmenách rozsahu práce zamestnancov a zmeny Zákonníka práce od 01.04. a 01.06.2023 najmä :

– pracovný pomer na určitú/neurčitú dobu

– pracovný pomer na kratší pracovný čas

– dohody vykonávané mimo pracovného pomeru

– zmluva so živnostníkom podľa Obchodného práva – kedy áno (a za akých podmienok) a kedy nie

– rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zamestnanca

– pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr

– delené pracovné miesto

– nariadenie čerpania dovolenky zamestnancom

– možnosti preradenia na inú prácu

– skrátenie  pracovného úväzku

– dočasné pridelenie

– práca z domu

– vnútorný predpis zamestnávateľa pre postup v situáciách rôznej potreby práce

– finančná pomoc pri nemožnosti prideľovať prácu zamestnancovi – kurzarbeit

– skončenie pracovného pomeru z dôvodu poklesu objednávok, menšieho rozsahu práce a pod.

 

Termín a čas konania:
26.05.2023, Online (09:00 – 12:00 hod.)

 

 

O lektorovi:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. v minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Momentálne je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia