Prednášky

ONLINE: Ako zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ + nevyhnutná dokumentácia

60.00 

Na školení budú vysvetlené správne postupy a poskytnuté vzory ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody, požiadať o finančnú podporu, mať základnú povinnú dokumentáciu a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.

 

 

Nevyhnutná dokumentácia potrebná pre pracovnoprávne vzťahy je ku kurzu ZADARMO. V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu.

 

Aktualizované vzory, ktoré dostanete ku školeniu zadarmo:

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o spôsobe náhrady škody

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

Výpoveď

Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti

Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)

GDPR dokumentácia

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby

Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov

Kurzarbeit – Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

 

Online prednáška sa uskutočnila v čase od 09:00 hod. – 15:00 hod.

Kategórií:
Popis

Celodenné školenie s odborníkom, ktorý v minulosti pôsobil na inšpektoráte práce vás prevedie povinnosťami a postupmi, ktoré sú pre zamestnávateľa nevyhnutné a to bez ohľadu či zamestnávate jedného zamestnanca alebo tisíc zamestnancov. V rámci školenia sa prejde postupmi, s ktorými sa zamestnávatelia najčastejšie stretávajú v pracovných vzťahoch so zamestnancami so zameraním na aktuálnu právnu úpravu a prax.

 

Nesprávne zvolený postup môže v konečnom dôsledku stáť zamestnávateľa nielen nemalé finančné prostriedky, ale aj reputáciu a dobrú povesť, keď zamestnávateľ môže napríklad pri skončení pracovného pomeru spraviť „na oko zanedbateľnú“ chybu, ktorá ho však v konečnom dôsledku môže stáť prehru v súdnom spore a náhradu mzdy zamestnancovi za 36 mesiacov.

V prípade nedodržania výpovednej doby zo strany zamestnanca môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla (napr. výrobná linka kvôli absencii v práci „stála“ a pod.).

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach:

– možnosti zamestnávania (krátkodobé/dlhodobé) – zmluva, dohoda, domácka práca (homeoffice), živnostník
– zodpovednosť vedúcich zamestnancov – trestnoprávna, správnoprávna a finančná
– najčastejšie chyby zamestnávateľa pri uzatváraní pracovného pomeru
– porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia

– správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny

– spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory

– najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť

– čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny

– forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať

– správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60%, 0%

– možnosti finančnej podpory (Kurzarbeit) – ktorý zamestnávateľ môže požiadať a ako

– GDPR základná dokumentácia v personalistike – aktuálna právna úprava

– pracovné úrazy – trestná zodpovednosť, náhrady škody, nemajetková ujma, pokuty a regresy

– vnútorné predpisy – písomná dokumentácia, ktorú na základe platných právnych predpisov musí zamestnávateľ mať

– ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca

 

 

O lektorovi:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. v minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Momentálne je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia