Prednášky

Podnikateľské minimum – čo musí vedieť každý podnikateľ + nevyhnutná dokumentácia

60.00 

Či už podnikáte ako SZČO, alebo máte založenú spoločnosť kde ste konateľom, prípadne máte zvolenú inú formu podnikania (v ďalej ako podnikateľ / ka), nezaobídete sa bez základných právnych zručností, ak si chcete udržať podnikanie dlhodobo. Nie je možné si na každú rizikovú otázku v oblasti podnikania hľadať advokáta a to najmä s ohľadom na časové a finančné hľadisko.

 

Vzory dokumentov sú k školeniu zadarmo.

 

Termín:

Čoskoro, online (09:00 hod. – 15:00 hod.). Registrácia je možná už teraz. Školenie bude k dispozícii, v archíve 30 dní. 

 

V účastníckom poplatku online školenia je zahrnuté: online vysielanie školenia, možnosť zadávať online otázky lektorovi, vzory s návodmi, videozáznam. Ak sa online prenosu nezúčastníte v celom rozsahu, školenie si možno neskôr pozrieť zo záznamu.

 

Popis

Toto výnimočné školenie vám poskytne základné právne zručnosti a a k tomu dostanete zadarmo vzory dokumentov, s ktorými sa môžete vyhnúť problémom do ktorých sa pri podnikaní môžete dostať. Netreba zabúdať na situácie, pri ktorých sa môžete dopustiť trestného činu alebo deliktuálnej zodpovednosti a to bez ohľadu či konáte nedbanlivostne alebo v stresových situáciách, v ktorých sa pri podnikaní môžete ocitnúť.

 

Staré známe pravidlo „neznalosť zákona neospravedlňuje“ platí v podnikaní obzvlášť. Taktiež je dôležité si podnikanie alebo podnikateľský nápad chrániť, aby na ňom iný podnikateľ neparazitoval. Pokiaľ nemáte správne uzavreté zmluvné vzťahy, faktúru ktorú vystavíte sa vám nemusí podariť vymôcť.

Školenie bude zamerané na ochranu podnikania, vymožiteľnosť práv a pohľadávok podnikateľov, ako predchádzať pokutám a sankciám od štátnych orgánov a pod., vrátane poskytnutia nevyhnutných vzorov a vysvetlenia postupov.

 

Štruktúra so vzormi obsahuje:

– aké zmluvy uzatvárať pri podnikateľskej činnosti a s kým (obchodné/občianske/pracovné zmluvy) vrátane poskytnutia vzorov a postupov pri uzatváraní

– postup ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou možnou právnou ochranou

– základné povinnosti a povinná dokumentácia pri online predaji

– všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a povinné formuláre + vzory

– nevyhnutná GDPR dokumentácia pre podnikateľa + vzor s vysvetlením postupu

– vymáhanie pohľadávky – postup ako zabezpečiť a vymôcť nezaplatenú faktúru

– ochrana podnikania – ochranná známka, ochrana loga, dizajnu a autorstva

– zodpovednosť podnikateľa (štatutára, SZČO, vedúceho zamestnanca a pod) – trestnoprávna, majetkovoprávna a správnoprávna (pokuty a sankcie štátnych orgánov)

– najčastejšie trestné činy v podnikaní a ako sa im vyhnúť

– najčastejšie štátne kontroly a postup obrany (SOI, Inšpektorát práce, daňová kontrola, Úrad na ochranu osobných údajov, OČTK a pod.)

– nevyhnutná písomná dokumentácia, ktorú musí podnikateľ mať

 

O lektorovi:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. v minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Momentálne je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, pri obchodných rokovaniach, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia