Dokumenty pre podnikanie

Dokumenty pre

Trenčín: Školenie ,,Podnikateľské právne minimum“ a ,,Ako zamestnávať v roku 2023″

80.00 

Pripravili sme pre vás školenia v Trenčíne s možnosťou klásť otázky lektorovi, a zabezpečeným občerstvením a obedom.

 

Samozrejmosťou sú tlačené vzory a návody, ktoré môžete v podnikaní ihneď použiť.

 

Aktualizované vzory ku školeniu zadarmo:

Pracovná zmluva v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o pracovnej činnosti v zmysle novelizovaného Zákonníka práce

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o spôsobe náhrady škody

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny

Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

Výpoveď

Potvrdenie o prevzatí vecí na výkon pracovnej činnosti

Vzor vyjadrenia pri štátnych kontrolách (inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov)

GDPR dokumentácia

Smernica o cestovných náhradách

Smernica o trestnej zodpovednosti právnickej osoby

Vnútorný predpis o monitorovaní zamestnancov

Kurzarbeit – Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

 

Pre výber konkrétneho typu školenia je potrebné prihlásiť sa a v objednávke zadať poznámku, ktorého školenia sa chcete zúčastniť.

 

Termíny a čas:

09.03.2023, Trenčín (09:00 – 15:00 hod.) Ako zamestnávať v roku 2023

10.03.2023, Trenčín (09:00 – 15:00 hod.) Podnikateľské právne minimum

 

Popis

,,Ako zamestnávať v roku 2023″ je celodenné školenie s odborníkom, ktorý v minulosti pôsobil na inšpektoráte práce vás prevedie povinnosťami a postupmi, ktoré sú pre zamestnávateľa nevyhnutné a to bez ohľadu či zamestnávate jedného zamestnanca alebo tisíc zamestnancov. V rámci školenia sa prejde postupmi, s ktorými sa zamestnávatelia najčastejšie stretávajú v pracovných vzťahoch so zamestnancami so zameraním na aktuálnu právnu úpravu a prax.

 

Školenie bude zamerané na praktickú stránku v týchto oblastiach:

– možnosti zamestnávania (krátkodobé/dlhodobé) – zmluva, dohoda, domácka práca (homeoffice), živnostník
– zodpovednosť vedúcich zamestnancov – trestnoprávna, správnoprávna a finančná
– najčastejšie chyby zamestnávateľa pri uzatváraní pracovného pomeru
– porušenie pracovnej disciplíny a vzor upozornenia

– správny a nesprávny postup ako uložiť upozornenie o porušení disciplíny

– spôsoby skončenia pracovného pomeru a vzory

– najčastejšie chyby vo výpovediach zamestnávateľov a spôsob ako ich nespraviť a odstrániť

– čo musí predchádzať skončeniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia disciplíny

– forma, spôsob a výška škody, ktorú môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať

– správny a nesprávny postup kedy nahradiť zamestnancovi mzdu 100% , 80%, 60%, 0%

– možnosti finančnej podpory (Kurzarbeit) – ktorý zamestnávateľ môže požiadať a ako

– GDPR základná dokumentácia v personalistike – aktuálna právna úprava

– pracovné úrazy – trestná zodpovednosť, náhrady škody, nemajetková ujma, pokuty a regresy

– vnútorné predpisy – písomná dokumentácia, ktorú na základe platných právnych predpisov musí zamestnávateľ mať

– ako sa správať v konaní na inšpektoráte práce a súde v prípade sťažnosti alebo žaloby zamestnanca

 

 

Školenie ,,Podnikateľské právne minimum“ vám poskytne základné právne zručnosti a a k tomu dostanete zadarmo vzory dokumentov, s ktorými sa môžete vyhnúť problémom do ktorých sa pri podnikaní môžete dostať. Netreba zabúdať na situácie, pri ktorých sa môžete dopustiť trestného činu alebo deliktuálnej zodpovednosti a to bez ohľadu či konáte nedbanlivostne alebo v stresových situáciách, v ktorých sa pri podnikaní môžete ocitnúť.

Štruktúra so vzormi obsahuje:

– aké zmluvy uzatvárať pri podnikateľskej činnosti a s kým (obchodné/občianske/pracovné zmluvy) vrátane poskytnutia vzorov a postupov pri uzatváraní

– postup ako uzavrieť obchodnú zmluvu s maximálnou možnou právnou ochranou

– základné povinnosti a povinná dokumentácia pri online predaji

– všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a povinné formuláre + vzory

– nevyhnutná GDPR dokumentácia pre podnikateľa + vzor s vysvetlením postupu

– vymáhanie pohľadávky – postup ako zabezpečiť a vymôcť nezaplatenú faktúru

– ochrana podnikania – ochranná známka, ochrana loga, dizajnu a autorstva

– zodpovednosť podnikateľa (štatutára, SZČO, vedúceho zamestnanca a pod) – trestnoprávna, majetkovoprávna a správnoprávna (pokuty a sankcie štátnych orgánov)

– najčastejšie trestné činy v podnikaní a ako sa im vyhnúť

– najčastejšie štátne kontroly a postup obrany (SOI, Inšpektorát práce, daňová kontrola, Úrad na ochranu osobných údajov, OČTK a pod.)

– nevyhnutná písomná dokumentácia, ktorú musí podnikateľ mať

 

 

O lektorovi:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD. v minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik inšpektorátu práce. Momentálne je vedúcim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. Viac ako 13 rokov sa venuje právnemu zastupovaniu spoločností a podnikateľov v súdnych sporoch, pri obchodných rokovaniach, v správnych konaniach so štátnymi orgánmi so zameraním na pracovné právo, obchodné právo, trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP.3

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia