Potrebujete konzultovať konkrétnu otázku alebo čiastkový problém v oblasti podnikania?

Vďaka NPC (Národné podnikateľské centrum) je možné čerpať krátkodobé individuálne poradenstvo a konzultácie v rozsahu 10-tich hodín. BEZPLATNE. Podmienkou čerpania poradenských služieb je registrácia spoločnosti v systéme NPC.

Odborníci z NEPLAT-POKUTY vám v spolupráci s NPC vedia po dohode odborné poradenstvo poskytnúť vo forme pomoci napr.: S dokumentami pre podnikanie na diaľku (e-shopy, predaj cez sociálne siete), pomoc s dokumentami a podnikaním pri ,,kamennom predaji“. Pomôžeme v oblasti obchodných a pracovných vzťahoch, GDPR a podobne.

Preto si pre vaše konzultácie a podnikanie vyžiadajte našich konzultantov.
Pre viac informácii o postupe, rozsahu a spôsobe konzultácii sa môžete u nás informovať na info@zrusene-pokuty.sk

Najprv analyzujeme vaše potreby a následne sa dohodneme na rozsahu a podmienkach pomoci pre vaše podnikanie a taktiež na procese podania žiadosti.


10 HODÍN KONZULTÁCII OD NPC BEZPLATNE (druhy pomoci):

Registrácia a vyplnenie žiadosti trvá iba asi 15 minút!

Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci Rastového programu je pre podnikateľov z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, podaktivita 1.7 Rastový program a Hlavná aktivita č. 2 Podpora rozvoja MSP, podaktivita 2.1 Rastový program, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci Rastového programu je pre podnikateľov z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, podaktivita 1.7 Rastový program a Hlavná aktivita č. 2 Podpora rozvoja MSP, podaktivita 2.1 Rastový program, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.
Zdroj: www.npc.sk