Reakcia pri kontrole a po kontrole

Po kontrole máte možnosti:

1. Zostávate pasívni a čakáte, čo sa bude diať.
2. Ste aktívni a využívate zákonné opravné prostriedky.

Úspech zaručuje len vytrvalosť a dôslednosť. Aby bola zaručená vysoká miera úspešnosti, musíte využiť všetky zákonné opravné prostriedky. Vo veľkej miere k výslednému úspechu prispieva aj vaše konanie a reakcie priamo pri kontrole. Preto vám radíme stiahnuť si dokument s názvom ,,Odporúčané vyjadrenia pri kontrolách – vysvetlivky do IZ/protokolu/zápisnice”. Využiť môžete tiež našu ,,Telefonickú a servisnú podporu pri kontrolách/reklamáciách“. Ak sa rozhodnete do niečoho pustiť, bojujte až do konca, nezastavujte sa na pol ceste ! Taktiež ak začnete až v polovici, úspech sa na konci nemusí vôbec dostaviť, šanca je iba polovičná. A preto dodajte svojmu podnikaniu viac vážnosti, buďte pripravení, predvídajte a konajte.

 

Nižšie máte možnosť stiahnuť si rôzne dokumenty (už ako vzory), s ktorých pomocou došlo ku zrušeniu sankcií alebo k zastaveniu sankčných konaní. Niektoré sú ešte v konaní, ale pevne veríme, že budú mať úspech. Aj pre vás! Sú to:
  • Vyjadrenia ku kontrolám
  • Námietky voči inšpekčnému záznamu
  • Námietky voči zákazovým opatreniam
  • Vyjadrenia ku oznámeniam o začatí správnych konaní
  • Odvolania voči rozhodnutiam
  • Žaloby voči rozhodnutiam
  • Kasačné sťažnosti
  • Iné
Ak sa nechcete trápiť so vzormi a prispôsobovať ich vašim potrebám, môžeme vám sprostredkovať zastupovanie právnikmi od začiatku až do konca správneho konania. Alebo chcete doporučenie na ľudí, ktorí vám napíšu potrebné veci personalizovane? Chcete ušetriť čas, peniaze, stres, energiu, starosti, papierovačky a rôznu administratívu?
Kontaktujte nás.

DOKUMENTY PRE