„Počas prijímania protiepidemických opatrení dochádza často k neprimeraným, neodôvodneným a vzájomne rozporuplným zásahom do ľudských práv, ignorujú sa názory odborníkov…“uvádza Pirošíková .
Zdroj: https://www.cas.sk/clanok/1076755/slova-advokatky-vyvolavaju-otazniky-zneuziva-sa-na-slovensku-nudzovy-stav/?fbclid=IwAR0CWokSLzue_5mviqeSNDI8eDsCqL8DRzeVbpgJYYAR-TxHJAM_nPF1q7M