V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v decembri 2020 ubytovalo len 68,1 tisíca návštevníkov, bol to tretí najhorší mesiac v roku poznačenom pandémiou Covid-19. Posledný mesiac roka prehĺbil celoročný výsledok ubytovateľov.

Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia ubytovali v decembri, kedy od polovice mesiaca platil zákaz vychádzania, celkovo 68,1 tisíc návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je to pokles o 84,3 %. Hostia strávili v zariadeniach celkovo 222,1 tisíca nocí, medziročne sa ich počet znížil o takmer 80 %. V poslednom mesiaci roka 2019 počet návštevníkov prekročil 434-tisíc, ktorí v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach strávili jeden milión nocí.
Zdroj: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/766f659e-dbcc-4095-8dbd-4de94d6a1ac1/!ut/p/z1/tVLBcoIwFPwWDxxDngYI9BadVrTaGetYNZdOgAhUIQgp1L9v7PTSmdraQ3N5ybzdfZtsMMcbzEvR5qnQuSrFwZy33Hte0Ik_HPYZwHBGYDK9Xz6Eo7vBeOXiJ8wxj0td6QxvVdSIDDV7lJc7JPbaArNRdWHU2lKipqpFe7KgbaTem0o9b-e5gURJFMfIgcBFfhIlyElk4CSe6Iu4f5av4jzB26vQ69_8ctOGC4uB4fMPyGjMQofOAPzZ2IUJC1ePwYIQYOQT8IPG1nigFz30KV63uezwqjy_zAEv_3jFEPAU8zwq7C4ubLCpT4FQ6jsDJ_BcQs6ZDer5aJ4aWaGzcxgKb67SNtT85XjkzGSqSi3fNN78R6hmDisj4huLtdzJWtb2a21-W6Z11dxYYEHXdXaqVHqQdqwKC76jZKox_r4icVUUPjmh_W5-SxwencihnTHW670DSdJWrA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/