Pripraviť sa na daňovú kontrolu.

Na svojej webovej stránke uverejnila informačný materiál so základnými informáciami k výkonu daňovej kontroly, nakoľko vraj týmto spôsobom chce pomôcť daňovým subjektom zvládnuť daňovú kontrolu bez zbytočného stresu.

Zdroj: Finančná správa
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dan-kontrol-ts