Nové štítky pre prvé vybrané kategórie výrobkov sa budú v obchodoch zobrazovať od 1. marca 2021. Spotreba energie bude zobrazená výraznejším a jednotným spôsobom. Dolná časť štítku obsahuje rôzne symboly informujúce o vlastnostiach vybraného produktu. 

Jednotlivé štítky siedmich skupín výrobkov obsahujú čiastočne nové informácie a nové symboly. Detailné informácie k jednotlivým štítkom ako aj zmeny oproti pôvodným štítkom sú vysvetlené na tomto odkaze.

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zdroj: https://www.siea.sk/podporne-programy/energeticke-stitky/novy-stitok/