Zdroj: https://www.npc.sk/sk/podnikanie-v-koronakrize/otvaranie-slovenskej-ekonomiky-sa-urychluje/