Minulý rok sa niesol v znamení množstva kontrol a vysokých pokút. Taká je bilancia za rok 2022 Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá cez svoje inšpektoráty (I-SOI) sídliace v krajských mestách v roku ukladala rekordné vysoké sankcie.

Článok nájdete na: https://podnikatelskecentrum.sk/pokuta-vyse-121-000-e-a-skontrolovanych-takmer-10-000-predajni-ako-ale-predist-zbytocnym-postihom-v-roku-2023/