Bratislavský župan Juraj Droba, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga a poslankyňa Jana Žitňanská podľa denníka PLUS 7 dní boli odfotení pri podniku politického komentátora, v čase po 21:00 hodine, kedy platí zákaz vychádzania. Menovaní pravdepodobne tiež pozabudli na vyhlášku hygienika Mikasa, konkrétne č. 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, kde § 3 je definovaný:

Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri:
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
c)  osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.

Sú podľa vás títo páni od seba vo vzdialenosti aspoň päť metrov? Odpoveď nech si dá každý sám.