Slovenská obchodná inšpekcia je organizáciou, ktorá vykonáva štátnu kontrolu vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy dohliada na dodržiavanie platných právnych predpisov subjektmi pôsobiacimi pri predaji tovaru a poskytovaní služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. Približne 70 % z celkového počtu kontrol je vykonávaných z vlastnej iniciatívy.

Nedostatky pri výkone kontrol sa pohybujú v nasledovných číslach:

Rok 2016 – 35 % pochybení podnikateľov
Rok 2017 – 34 % pochybení podnikateľov
Rok 2018 – 33 % pochybení podnikateľov
Rok 2019 – 32 % pochybení podnikateľov
Rok 2020 – 19 % pochybení podnikateľov
Rok 2021 – Aký bude?

Ak kontroly odhalia pochybenia v desiatkach percent prípadov, neváhajte a dajte si vaše prevádzky a e-shopy do poriadku. Prekontrolujeme, vyladíme, doplníme. Všetko budete mať bez starostí. A bez pokút!


    Objednať bezplatnú konzultáciu cez formulár    Zdroj: Výročné správy SOI 2016 až 2020