Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 330 €) (++)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Zamestnanci Colného úradu vykonali kontrolu u účastníka konania – v spoločnosti prevádzkujúcej taxislužbu. Colníci tvrdia, že po objednaní služby – odvozu za ten zaplatili a taxikár im údajne nevydal doklad o kúpe, za čo účastníkovi konania uložili na mieste pokutu v sume 330 €. ůčastník konania podáva odvolanie smerujúce prioritne na procesnú povahu veci. V odvolaní cituje: ,,Účastník konania poukazuje na skutočnosť, že správny orgán nenariadil a ani nevykonal príslušné ústne pojednávanie vo veci s účastníkom konania…procesný postup prvostupňového správneho orgánu predstavoval protiústavný zásah do označeného základného práva, pretože …………………..objektívne znemožnil využiť jej oprávnenia byť prítomná pri prerokovaní veci (vrátane dokazovania)…správny orgán nedisponuje dôkazom, že predmetné rozhodnutie doručil zákonným spôsobom účastníkovi konania do vlastných rúk… výrok vyššie uvedeného rozhodnutia neobsahuje uvedenie času kedy malo k spáchaniu správneho deliktu dôjsť…Zápisnica z miestneho zisťovania ako aj výrok rozhodnutia ,resp. jeho odôvodnenie neobsahuje  čas platenia za vykonanú službu, ani čas prevzatia bankovky …“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia