Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – COLNÝ ÚRAD (POKUTA 700 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Pracovníci colného úradu pri kontrole zistili údajné nevydanie dokladu o kúpe. Colníci spísali zápisnicu a hneď rozhodnutím uložili kontrolovanej osobe pokutu 700 €. V odvolaní účastník konania tvrdí, že ,,…dôvodom pre zrušenie rozhodnutia správneho orgánu  pre nedostatočne zistený skutkový stav je aj postup, ak správny orgán v konaní neodstráni rozpory medzi výpoveďami účastníka konania a svedka a nevykoná dôkazy na preukázanie ich hodnovernosti.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia