Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 1000 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Inšpektorát práce kontrolou z predložených dokumentov zistil, že podnikateľský subjekt sa mal údajne v minulosti dopustiť správneho deliktu tým, že zamestnancovi nevyplatil mzdu za dva mesiace. Správny orgán uložil účastníkovi konania za tento ,,spätný delikt“ pokutu vo výške 1000 €. Účastník konania voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu podáva odvolanie a spochybňuje dôvody na uloženie pokuty. V odvolaní popisuje: ,,Účastník konania poukazuje na nesprávne použitý právny predpis, keď je postihovaný za neposkytnutie mzdy zamestnancovi za vykonanú prácu, pričom vo svojom vyjadrení poukázal na to, že mzda bola pracovníčke vyplatená, ale pracovníčka mu nepodpísala prevzatie mzdy…správny orgán nedospel k rozhodnutiu bez toho, aby sa vo svojom rozhodnutí vysporiadal so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami tvoriacimi základ pre toto rozhodnutie a preto považuje rozhodnutie správneho orgánu  za arbitrárne.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia