Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 15 000 €)

99.00 

Počet strán: 20

Popis

Krajský inšpektorát práce zistil údajné nelegálne zamestnávanie u účastníka konania, za čo mu uložil postih v sume 15000 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup inšpektorov prí výkone inšpekcie práce a poukazuje na zaujatosť, neodbornosť inšpektorov, aj na to, že boli porušené jeho procesné práva – na nepresne, nedostatočne a neobjektívne zistený a zdokumentovaný skutkový stav, formálne konštatovania správneho orgánu bez vykonania dôkazov, že nedal účastníkovi konania príležitosť na dôkladné objasnenie veci. Účastník konania namieta aj nesprávny a nezákonný postup pri zisťovaní a dokazovaní správneho deliktu inšpektorom práce a následne aj správnym orgánom. Účastník konania odvolaním namieta rozhodnutie správneho orgánu. Popiera, že by sa správneho deliktu dávaného mu za vinu dopustil.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia