Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 2000 €) (+++)

79.00 

Počet strán: 11

Popis

Inšpektorát práce kontrolou z predložených dokumentov zistil, že podnikateľský subjekt mal údajne v minulosti využívať závislú prácu fyzickej osoby ešte pred nahlásením do Sociálnej poisťovňe. Správny orgán uložil účastníkovi konania za tento ,,spätný delikt“ pokutu vo výške 2000 €. Účastník konania voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu podáva odvolanie, spochybňuje dôvody na uloženie pokuty a v jednej časti cituje: ,,Správny orgán musí dodržiavať zásadu materiálnej pravdy: „Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Zásada materiálnej pravdy prikazuje správnemu orgánu vykonať také dokazovanie vo veci, ktoré povedie k objektívnemu rozhodnutiu. Výrok rozhodnutia v časti určenia zistenia vykonávania závislej práce… sa nezakladá na žiadnom právnom ani vecnom základe, nakoľko správny orgán túto závislú prácu fyzicky žiadnym spôsobom nezistil…uvedené procesné pochybenia správneho orgánu sú takou vadou konania vedeného správnym orgánom, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia… Správny orgán sa pri kontrole a v protokole o kontrole vôbec nevysporiadal so všetkými znakmi závislej práce uvedenými v zákonníku práce platnom v čase kontroly a či tieto znaky závislej práce boli aj kumulatívne naplnené pre definovanie závislej práce menovanej osoby a pre naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu nelegálnej práce …“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia