Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 3000 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Inšpektorát práce zistil kontrolou, že podnikateľský subjekt údajne neposkytol svojim zamestnancom pracovné odevy. Účastník konania voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu podáva odvolanie, v ňom cituje: ,,Vychádzajúc z významu slova „poskytnúť“ v súvislosti s účelom zákona (zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky) účastník konania uvádza, že splnenie tejto povinnosti poskytnúť ochranný prostriedok možno dosiahnuť nie len odovzdaním osobného ochranného pracovného prostriedku proti podpisu zamestnanca, ale aj vytvorením podmienok, za ktorých je ochranný pracovný prostriedok pre zamestnanca dostupný. Z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že správny orgán nezistil stav veci dôkladne a objektívne, keď nezabezpečil dôkaz o skutočnosti, že účastník konania vytvoril podmienky pre možnosť zamestnancov vyzdvihnúť si ochrannú obuv a odev…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia