Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 4000 €)

79.00 

Počet strán: 8

Popis

Krajský inšpektorát práce zistil údajné nelegálne zamestnávanie u účastníka konania, za čo mu uložil postih v sume 4000 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom  poukazuje na rôzne porušenia jeho procesných práv. Národný inšpektorát práce, ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie – pokutu krajského inšpektorátu práce ruší a vec vracia krajskému inšpektorátu na opätovne prejednanie. Krajský inšpektorát práce začína nové konanie a listom vyzýva účastníka konania, aby sa zúčastnil ústneho pojednávania. Účastník konania odpovedá listom, že termín, ktorý vytýčil správny orgán už bol spätne v minulosti, preto sa ho nie je možné zúčastniť. Správny orgán si chybu uznáva a na to zvoláva opätovne ústne pojednávanie už s novým termínom, o čom upovedomil účastníka konania listom. Účastník konania zásielku prevzal v odbernej lehote, avšak správny orgán ,,načasoval“ termín pojednávania vtedy, keď ešte bola zásielka uložená na pošte. Z toho dôvodu účastník konania nestihol termín pojednávania, o čom hneď informoval krajský inšpektorát práce. Správny orgán, námietku účastníka konania neakceptuje a vydáva znova rozhodnutie o pokute 4000 €. Účastník konania preto podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup inšpektorov prí výkone inšpekcie práce, poukazuje na vady správneho orgánu v konaní a taktiež nemožnosť uplatnenia jeho procesných práv.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia