Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – RÚVZ (POKUTA 500 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Inšpektorát regionálneho úradu verejného zdravotníctva uložil účastníkovi konania pokutu 500 € za to, že zamestnanci inšpektorátu namerali vyššiu hladinu povoleného zvuku z priestorov prevádzky účastníka konania. Kontrolovaná osoba nesúhlasi s postupom inšpektorov a v odvolaní tiež spomína: ,,Z rozhodnutia nie je zrejmé, že by pracovníci správneho orgánu dali pokyn ľuďom na ulici, aby boli ticho, nie je zrejmé, aby sa v spise nachádzal dôkaz o zákaze preletu lietadiel počas doby merania, nie je zrejmé, aby bol daný pokyn majiteľom psov, aby v čase merania sa neprechádzali so psami v blízkosti merania a aby psy neštekali, nie je zrejmý zákaz prejazdu motorových vozidiel počas merania v blízkosti meracieho miesta…Taktiež, za nesprávny a nezákonný postup považuje účastník konania skutočnosť, že orgán dozoru nespísal žiadnu zápisnicu po vyhotovení protokolu o meraní, v ktorej by uviedol výsledky merania a opatrenia ktoré s týchto výsledkov pre účastníka konania mali vyplývať…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia