Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 150 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonal kontrolu a podnikateľskému subjektu uložil pokutu vo výške 150 € za to, že vo všeobecných obchodných podmienkach na svojom e-shope pred uzatvorením zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne spotrebiteľovi neoznámil informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru a povinnosť predávajúceho zároveň uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať‘ návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru a nemal uviesť  odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov. Kontrolovaná osoba podáva odvolanie v ktorom tiež konštatuje, že: ,,…správny orgán nevykonal, resp. nezabezpečil dôkaz o spáchaní správneho deliktu zákonným spôsobom, resp. spôsobom zákonom mu umožňujúcim, a výrok rozhodnutia neobsahuje presne, pred ktorou konkrétnou „uzavretou zmluvou“ nemal účastník konania dodržať povinnosti mu ukladané v zákone…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia