Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 400 €) (+)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Účastníkovi konania bola rozhodnutím krajského inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie uložená pokuta 400 € za údajné porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tým, že účtoval vedľajšie položky k zakúpeným nápojom a poškodil spotrebiteľa. Účastník konania poukazuje v odvolaní aj na to, že ,,Správny orgán nemá právomoc určovať predávajúcemu aký druh tovaru má ponúkať a účastník konania vo svojich vyjadreniach v oznámení o začatí správneho konania tvrdil, že nie je zrejme z akých podkladov správny orgán mal zistiť cenu smotany, keď táto samostatne uvedená nebola. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl správneho orgánu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav…správny orgán nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval..“                                  

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia