Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 500 €)

79.00 

Počet strán: 7

Popis

Účastníkovi konania bola rozhodnutím krajského inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie uložená pokuta 500 € za údajné porušenie povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/1007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za to, že v čase kontroly sa v ponuke na predaj malo nachádzať 16 druhov výrobkov v celkovej hodnote 1590,90 eur, u ktorých mali byť zistené nedostatky v plnení informačných povinností a to chýbajúce označenie údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi. Podľa názoru účastníka konania v odvolaní: ,,správny orgán sa dostatočne nevysporiadal s podmienkami a stavom kontrolovaných výrobkov … výrobky mohli byť v čase kontroly ešte v štádiu procesu doznačovania požadovanými údajmi, čo správny orgán pri zisťovaní skutkového stavu opomenul. Správny orgán žiadnym relevantným spôsobom nedokázal svoje tvrdenie vo výroku…“ 

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia