Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 700 €)

79.00 

Počet strán: 9

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie pri výkone kontroly zistili, že na prevádzke u účastníka konania sa nachádzali produkty, ktoré neboli zabezpečené v kodifikovanej podobe štátneho jazyka, iné produkty nemali označenie o pôvode a pod., za čo mu správny orgán uložil pokutu vo výške 700 €. Účastník konania (cudzinec) opakovane oznamuje správnemu orgánu, že nerozumie dostatočne dobre a zrozumiteľne slovenskému jazyku v ktorom je správne konanie vedené. Vo svojom vyjadrení účastník konania tvrdí, že: ,,akékoľvek povinnosti môžu byť ukladané len na základe zákona a nie svojvoľným ukladaním povinnosti správnym orgánom…postup správneho orgánu bol neobjektívny, nedostatočný a spôsobuje pochybnosť pri zabezpečovaní a preukazovaní dôkazov pre správne konanie a v konečnom dôsledku spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov…Takýmto postupom správneho orgánu boli v správnom konaní závažným spôsobom porušené ústavné práva účastníka konania, vyplývajúce z citovaných článkov 34 ods. 2 a 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj procesné práva, prislúchajúce účastníkovi konania …“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia