Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – SOI (POKUTA 800 €)

79.00 

Počet strán: 8

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie pri výkone kontroly zistili, že v prevádzke u účastníka konania sa nachádzali produkty, ktoré boli nesprávne označené jednotkovou cenou na doklade o kúpe chýbala cena jednotlivých výrobkov a pod., za čo mu správny orgán uložil pokutu vo výške 800 €. Účastník konania v odvolaní poukazuje na nesprávnu aplikáciu právneho predpisu správnym orgánom voči účastníkovi konania, keď píše, že ,,Podľa § 14a zákona o ochrane spotrebiteľa bola horčica označená jednotkovou cenou, avšak mala byť iba nesprávna, čo nie je porušením ustanovenia § 14a zákona o ochrane spotrebiteľa za čo je účastník konania postihovaný…Ide procesne nesprávny (vadný) postup správneho orgánu v správnom konaní, ktorým správny orgán znemožní účastníkovi konania realizáciu (uplatňovanie) konkrétnych procesných práv priznaných mu procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany jeho práv a právom chránených záujmov.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia