Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU – ŠVPS (POKUTA 2000 €)

79.00 

Počet strán: 10

Popis

Inšpektori veterinárnej správy našli na prevádzke produkty – víno, ktoré malo byť neprijateľné pre ľudskú spotrebu podľa jeho určeného použitia. Svoje tvrdenie podporili aj rozborom vzoriek, z ktorých malo víno plynúť ako nevyhovujúce, za čo účastníkovi konania uložili sankciu vo výške 2000 €. Účastník konania podáva odvolanie, v ktorom spochybňuje postup ,,odoberania“ vzoriek a v časti svojho odvolania konštatuje: ,,…Konanie správneho orgánu pri odbere vzoriek účastník konania považuje za jednostranné a bolo vykonané spôsobom zabraňujúcim uplatneniu si práva účastníka konania na obhajobu a na riadny proces. Dôkaz o spáchaní skutku bol zaistený nezákonným spôsobom. Úradný záznam z kontroly vôbec neobsahuje zadokumentovanie akým spôsobom, a či vôbec boli vzorky zapečatené ,akým spôsobom boli vzorky prepravované, či bolo ….“

 

 

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia