Zrušené pokuty

Dokumenty pre

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 300 € – UDELENÁ SOI

9.00 

Počet strán: 13

Kategórií:
Popis

Slovenská obchodná inšpekcia údajne zistila, že účastník konania v kontrolnom nákupe poškodil spotrebiteľa nesprávnym účtovaním a v prípade jedného druhu ponúkaného tovaru účastník konania nezabezpečil jeho označenie správnym údajom o množstve, a tiež žiadnym spôsobom neinformoval ani o cene jedného druhu výrobku odpredaného v kontrolnom nákupe. Doklad o kúpe vydaný v rámci uskutočneného kontrolného nákupu údajne neobsahoval ani názvy odpredaných výrobkov. Kontrolovaná osoba počas správneho konania stále namietala, že skutkový stav nebol zadokumentovaný v inšpekčnom zázname dostatočne a žiadal aj vypočuť svedkov na odstránenie rozporov. Správny orgán vyjadrenia účastníka neakceptoval a kontrolovanej osobe uložil pokutu. Následne sa voči pokute odvolal na druhostupňový správny orgán a ten pokutu potvrdil. Účastník konania tak podal žalobu na súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Súd však zastáva názor, že v konaní vznikla oprávnená pochybnosť o dostatočnom ustálení skutkového stavu veci, tak ako bol preukázaný správnym orgánom prvého stupňa ako aj druhostupňovým správnym orgánom, ktorí pri svojom rozhodovaní o porušení zákonných povinností žalobcu – účastníka konania vychádzali predovšetkým z inšpekčného záznamu, v ktorom bol zaznamenaný priebeh vykonanej kontroly. Súd preto zrušil rozhodnutie žalovaného – Slovenskej obchodnej inšpekcie a vrátil vec na nové konanie, kde po vrátení veci žalovanému bude úlohou žalovaného postupovať v súlade s právnym názorom správneho súdu tak, aby v konaní pred správnym orgánom boli zachované základné princípy trestného poriadku, najmä, aby sa so žalobcom, ako účastníkom správneho konania konalo ústne a bezprostredne.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia