Zrušené pokuty

Dokumenty pre

SÚDOM ZRUŠENÁ POKUTA 600 € – UDELENÁ SOI

9.00 

Počet strán: 8

Popis

Slovenská obchodná inšpekcia údajne zistila, že účastník konania v kontrolnom nákupe nevydal doklad o kúpe. Kontrolovaná osoba počas správneho konania stále namietala, že skutkový stav nebol zadokumentovaný v inšpekčnom zázname dostatočne a žiadal aj vypočuť svedkov – predavača na odstránenie rozporov. Správny orgán vyjadrenia účastníka neakceptoval a kontrolovanej osobe uložil pokutu 600 €. Následne sa voči pokute odvolal na druhostupňový správny orgán a ten pokutu potvrdil. Účastník konania tak podal žalobu na súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.  Súd rozhodnutie SOI zrušil aj s odôvodnením: ,,Správny orgán v preskúmavanej veci nenariadil ústne pojednávanie, a teda nedal žalobcovi možnosť, aby sa pred uložením sankcie vyjadril ku skutku, ktorý správny orgán kvalifikoval ako správny delikt.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia