Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (++++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori SOI kontrolovali u účastníka konania internetový obchod (e-shop), kde vo všeobecných obchodných podmienkach zistili údajné porušenie povinnosti predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku jasne a zrozumiteľne oznámiť‘ spotrebiteľovi náklady na dopravu, dodanie,… a mnoho iných ustanovení. Voči kontrolovanej osobe začínajú správne konanie. Účastník konania sa vyjadruje, že nemá vedomosť akou formou boli kopírované údaje zo stránky účastníka konania a ako boli vytlačené, vytýka kontrolnému orgánu nesprávny postup pri kontrole a tiež tvrdí, že nemá ,,vedomosť o technickom stave elektronických prístrojov kontrolného orgánu a technickú znalosť jeho pracovníkov a oprávnenosť pri kopírovaní údajov súvisiacich s kontrolnou činnosťou u účastníka konania.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia