Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++++)

59.00 

Počet strán: 3

Popis

Inšpektori SOI vykonali u účastníka konania výkon kontroly, kde malo byť zistené  porušenie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Účastník konania vo svojom vyjadrení poukazuje, že ,,…správnemu orgánu prináleží dokázať skutočnosti, ktoré tvrdí a na ktorých zakladá svoje začatie správneho konania a tiež žiada správny orgán dokázať tie skutočnosti, ktoré sú prekážkou právnej účinnosti skutočností obsiahnutých v podklade pre správne konanie.“    

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia