Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: VYJADRENIE K OZNÁMENIU O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA – SOI (+++++++)

59.00 

Počet strán: 4

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie údajne zistili, že pri kontrole na prevádzke u účastníka konania nedošlo pri druhom kontrolnom nákupe k vydaniu dokladu o kúpe. Účastník konania má podozrenie, ,,že v podklade pre správne konanie môže byť príliš formálne, nedostatočne a neobjektívne opísanie zisteného stavu, keď pracovníci správneho orgánu nezadokumentovali presný opis vykonania kontrolného nákupu…“ preto žiada o zastavenie konania. Účastník konania tvrdí, že aj druhý kontrolný nákup bol riadne zaregistrovaný do ERP a doklad o kúpe druhého kontrolného nákupu bol vydaný ešte pred preukázaním sa inšpektorov služobnými preukazmi. O tomto tvrdení účastníka konania existuje dôkaz doklad o kúpe č. ………, ktorý si zabezpečili samotní inšpektori. Účastník konania svojím vyjadrením tiež podrobne rozpisuje a poukazuje, že nie je možné za dvadsať minút vykonať kontrolu, s takým rozsahom popísaným v inšpekčnom zázname a ešte aj napísať samotný inšpekčný záznam, nakoľko písanie inšpekčného záznamu a opis zistených skutočnosti, musí trvať určite viac ako uvedený čas.

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia