Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: Vyjadrenie k protokolu – Inšpektorát práce

29.00 

Popis

Výkon inšpekcie práce bol zameraný na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. Inšpektor protokolom zaznamenal zistené nedostatky a následne uložil zamestnávateľovi prijať opatrenia na nápravu. Kontrolovaná osoba svojou odpoveďou (vyjadrením k protokolu) nesúhlasí s obsahom protokolu, ani s postupom aký vykonal inšpektor práce a tiež tvrdí, že inšpektor práce nedôsledne, nedostatočne a neobjektívne zistil skutkový stav, a ten zaznamenal len tak, aby bol na škodu kontrolovanej osoby. Počet strán: 3

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia