Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ŽALOBA NA PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA – INŠPEKTORÁT PRÁCE (POKUTA 2000 €)

109.00 

Počet strán: 11

Popis

Krajský inšpektorát práce vykonal u účastníka konania kontrolu, pri ktorej malo byť údajne zistené neskoré nahlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovňe, čo daný inšpektorát považoval za nelegálne zamestnávanie. Účastník konania toto ,,zistenie“ namietal, nesúhlasil s tvrdením inšpektorov, čo aj zdôvodnil a popieral vo svojom vyjadrení. Krajský inšpektorát neakceptoval vyjadrenie účastníka konania a uložil mu pokutu 2000 €. Voči tejto pokute účastník konania podal odvolanie, v ktorom poukazuje na nesprávny procený postup prvostupňového orgánu, nedostatočné preukázanie deliktu a porušenie práv účastníka konania, čo Národný inšpektorát práce zamietol a potvrdil pokutu udelenú krajským inšpektorátom práce. Následne účastník konania podáva žalobu, aby krajský súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia. V žalobe účastník tiež poukazuje na: ,,žalovaný nezabezpečil podklady k rozhodnutiu tak, aby odôvodnenie rozhodnutia bolo nespochybniteľné a nepopierateľné…žalovaný sa pri kontrole a v protokole o kontrole vôbec nevysporiadal so všetkými znakmi závislej práce uvedenými v zákonníku práce platnom v čase kontroly…Žalobca sa nemohol vyjadriť k veci ústne, nemal  možnosť byť prítomný pri výsluchu svedkov a nemohol im klásť otázky, pričom sa toho konania vopred vôbec nevzdal…Táto vada má za následok odňatie práva žalobcovi na spravodlivý proces pred orgánom verejnej správy v zmysle článku 46 ods. 1 Ústavy SR…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia