Reakcia pri kontrole a po kontrole

Dokumenty pre

Vzor: ŽALOBA NA PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA – SOI (POKUTA 900 €)

109.00 

Počet strán: 21

Popis

Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonal u účastníka konania kontrolu, pri ktorej malo byť údajne zistené porušenie právnych predpisov (nedoliatie, predraženie nákupu, chýbajúci oznam o ARS a chýbajúce informačné povinnosti v cenníku). Krajský inšpektorát SOI za tento delikt uložil pokutu 900 €. Voči tejto pokute účastník konania podal odvolanie, ,,zistenie“ namietal, nesúhlasil s tvrdením inšpektorov, čo aj zdôvodnil a tiež žiada o objasnenie veci na ústnom pojednávaní pred správnym orgánom.  Ústredný inšpektorát SOI odvolanie zamietol, potvrdil pokutu udelenú krajským inšpektorátom (v určitej časti ju znížil). Následne účastník konania podáva žalobu, aby krajský súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia. V žalobe účastník konania poukazuje tiež na: ,,…žalovaný dostatočne a riadne nedokázal, že požadované informácie neboli k dispozícii. Žalovaný v konaní nevykonal z dôkazných prostriedkov dôkazy…Vzhľadom k povahe veci nie je vylúčený ani subjektívny postoj pracovníkov žalovaného voči žalobcovi, nie je a nebolo vylúčené zlyhanie ľudského faktora pri dokazovaní deliktu, čo sa potvrdilo /už vyššie uvedené neodborné zisťovanie poškodenia spotrebiteľa/…V tomto prípade sa tvrdenia inšpektorov žalovaného, ktoré sú uvedené len na papieri, bez vykonania týchto tvrdení javia ako len formálne konštatovanie…Žalovaný nezdôvodnil, prečo uveril len inšpektorom žalovaného a prečo žalobcovi neuveril.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia