Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZASTAVENIE KONANIA – INŠPEKTORÁT PRÁCE

19.00 

Počet strán: 3

Popis

Krajský inšpektorát práce vykonal u účastníka konania kontrolu. Na základe predmetnej kontroly bolo údajne zistené, že kontrolovaná osoba využívala závislú prácu fyzických osôb bez pracovnoprávneho vzťahu. Z kontroly bol vyhotovený protokol a voči účastníkovi konania začaté správne konanie. Na oznámenie o začatí správneho konania kontrolovaná osoba zareagovala, že má právo oboznámiť sa so všetkými podkladmi, ktoré majú byť podkladmi pre vydanie rozhodnutia a zároveň požiadala o nahliadnutie do spisu. Následne potom sa účastník konania znova vyjadril listom, kde spochybnil postup kontroly, nakoľko správny orgán poriadne nepreveril, či na kontrolovanom pracovisku nevykonávalo podnikateľskú činnosť formou subdodávky viacero subjektov. Následne inšpektorát práce vydal stanovisko, z ktorého časť citujeme: ,,…skutkový stav zistený IP…je nedostačujúci pre rozhodnutie vo veci samej, resp. z podkladov tvoriacich spisový materiál, nemožno jednoznačne vyvodiť právny záver, že zo strany účastníka konania, došlo k spáchaniu správneho deliktu…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia