Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE POKUTY 2000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE (+)

29.00 

Počet strán: 6

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od inšpektorátu práce 2000 € za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce po odvolaní sa účastníkom konania rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil pre nepreskúmateľnosť, nejednoznačnosť, nedostatok dôkazov a pod. na ktoré účastník konania vo svojom odvolaní poukazoval. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané chyby a dôvody zrušenia postihu, napr.: ,,Na základe týchto uvedených zistení nemožno teda urobiť bez akýchkoľvek pochybností jednoznačný záver, o tom že účastník konania spáchal správny delikt… tak ako to vo výroku svojho rozhodnutia popisuje prvostupňový správny orgán. V dôsledku týchto zistení bol postup správneho orgánu prvého stupňa v rozpore…Správneho poriadku.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia