Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE POKUTY 600 € – UDELENEJ SOI

29.00 

Počet strán: 3

Popis

Krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonal kontrolu a podnikateľskému subjektu uložil pokutu vo výške 600 € za to, že vo všeobecných obchodných podmienkach na svojom e-shope nemal zverejnené náklady na dodanie, informáciu pri uplatňovaní práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, informáciu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, chýbajúci formulár na odstúpenie od zmluvy a iné chýbajúce, resp. nedostatočne zverejnené zákonom stanovené náležitosti. Kontrolovaná osoba sa voči rozhodnutiu krajského inšpektorátu SOI odvolala a Ústredný inšpektorát SOI, ako druhostupňový správny orgán napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a odôvodnil to napr. aj tým, že: ,,…zistenie skutkového stavu správnym orgánom je nedostačujúce na posúdenie veci, správny orgán si nezaobstaral všetky relevantné podklady pre rozhodnutie…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia