Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE POKUTY 6000 € – UDELENEJ INŠPEKTORÁTOM PRÁCE

29.00 

Počet strán: 5

Popis

Podnikateľský subjekt dostal pokutu od krajského inšpektorátu práce 6000 € za údajné nelegálne zamestnávanie. Národný inšpektorát práce po odvolaní sa účastníkom konania rozhodnutie krajského inšpektorátu zrušil a vrátil na nové konanie pre nepreskúmateľnosť, nedostatok dôkazov, pretože rozhodnutie neobsahuje popis skutočností a pod. na ktoré účastník konania vo svojom odvolaní poukazoval. V rozhodnutí, ktoré vydal Národný inšpektorát práce sú vypísané chyby a dôvody zrušenia postihu, napr.: ,,Národný inšpektorát práce po preskúmaní predmetného rozhodnutia inšpektorátu práce a súvisiaceho administratívneho spisu zistil, že prvostupňový správny orgán pri vydaní predmetného rozhodnutia pochybil,…Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, že prvostupňový orgán vykonal jeden z dôkazov, a to záznam z kamery vyhotovený pri výkone inšpekcie práce…“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia