Zrušené pokuty

Dokumenty pre

ZRUŠENIE ZÁKAZOVÉHO OPATRENIA NÁMIETKOU – SOI (+)

29.00 

Veľmi málo podnikateľmi využívaný opravný prostriedok! Ak podáte námietku, treba ísť do spisu nahliadnuť osobne! (Počet strán: 4)

Popis

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie počas kontroly u účastníka konania zistili, že päť druhov výrobkov nespĺňalo podmienky predaja, nakoľko v čase kontroly nemali zabezpečené informačné povinnosti v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Na tieto výrobky inšpektori vydali opatrenie – zákaz predaja. Účastník konania využil zákonný opravný prostriedok a voči zákazovému opatreniu podal do 3 dní námietku. Riaditeľka inšpektorátu námietkam vyhovela (pravdepodobne aj preto, že o nich nestihla rozhodnúť v zákonne stanovenom termíne do 5 dní) a kontrolovaná osoba sa tak vyhla správnemu konaniu a určite aj pokute, ktorú by SOI v správnom konaní za tento delikt chcela uložiť, ako to obvykle robí. Časť z rozhodnutia riaditeľky krajského inšpektorátu SOI: ,,Riaditeľka Inšpektorátu…dospela k záveru, že opatrenie na mieste tvoriace neoddeliteľnú súčasť inšpekčného záznamu a jeho osobitnú prílohu z dôvodu vád jeho formálnych náležitosti je potrebné zrušiť.“

email Opýtať sa na produkt


  Máte otázky ohľadom tohto produktu?
  Neváhajte a napíšte nám!

  Prečo nakúpiť

  • odbornosť

   dokumenty vypracované odborníkmi z praxe
   a bývalými inšpektormi

  • know-how

   reálne know-how a spoľahlivosť

  • bezpečnosť

   zabezpečenie vašej prevádzky pred a po kontrole

  • poradenstvo

   aktívne poradenstvo

  • garanica

   stopercentná garancia