Predávajúci je naďalej povinný postupovať v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, nakoľko aktuálne nie je v platnosti právny predpis, ktorý by túto lehotu predlžoval, ako tomu bolo v prípade prvej vlny, to znamená, že je naďalej povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu však bude SOI prihliadať na objektívnu nemožnosť predávajúceho vybaviť reklamáciu včas. 

Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia, č. 569/55/2021