Minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík pre portál zrusene-pokuty.sk poskytol nasledovný rozhovor:

Pán Sulík, obdobie ,,koronakrízy“ predpokladáme, že prekvapilo nielen podnikateľov, ale aj Vás ako ministra. Stíhate sa venovať svojej agende dostatočne? Do akej miery Vás vyčerpáva situácia pandémie a aspekty s ňou súvisiace? 

Už v čase, keď sme skladali vládnu koalíciu, bolo jasné, že sa budeme dlhší čas musieť vyrovnávať predovšetkým s pandémiou. Ani dnes nikto presne nevie odhadnúť, kedy sa život vráti do normálnych koľají. Pre mňa ako ministra hospodárstva sú popri zdraví obyvateľov dôležité najmä riešenia, ktoré zmiernia ekonomické dopady koronakrízy. Nechcem sa jedného dňa zobudiť a zistiť, že nám krachujú tisíce prevádzok a desaťtisíce ľudí prichádzajú o živobytie. Je to moja priorita, považujem to za racionálne a logické.

Ak by sme sa vrátili v čase, rozhodli by ste sa opätovne prijať funkciu ministra hospodárstva, ak by ste vedeli, čo to bude obnášať?

Rozhodne áno. Mám tu veľa príležitostí pripravovať a presadzovať dobré veci a pracujem so skvelými ľuďmi. 

V minulosti ste politicky pôsobili na poste predsedu parlamentu, boli ste poslancom, aj europoslancom. Teraz ste minister. Ktorá z týchto funkcii vyžaduje najviac zodpovednosti a stráveného času v práci?

Nič nerobím polovičato. V Národnej rade SR išlo skôr o reprezentatívnu funkciu, čo mi však nebránilo venovať sa naplno strane. Ako europoslanec som trávil nevyhnutný čas aj v Bruseli či Štrasburgu a cestovanie si tiež vzalo svoj čas. Dnes ako minister a predseda SaS mám tiež plný pracovný deň, väčšinou od skorého rána do noci. A zodpovednosť nie je vo funkcii, to je v povahe 🙂

Krátko po nástupe na funkciu ministra ste vyhrnuli rukávy a prijali ste súbor opatrení s názvom ,,Kilečko“, ktoré čiastočne eliminuje byrokratickú záťaž pre podnikateľov, alebo vylepšuje podnikateľské prostredie. Podnikatelia to privítali s nadšením. Hneď nato ste na ministerstve vyhlásili, že zbierate nápady na ,,Kilečko 2“. Posielajú podnikatelia pripomienky na zlepšenie ich podnikania?

Posielali – a naozaj vo veľkom. Dostali sme dokopy viac ako 2-tisíc podnetov. Niektoré síce boli duplicitné, niektoré nerealizovateľné, no obrovské množstvo z nich sa javí ako užitočné a efektívne. Môžem potvrdiť, že sme vybrali približne 850, ktoré nemajú veľký dopad na rozpočet a zároveň sú ľahko realizovateľné. Chceme vytvoriť akúsi databázu kvalitných opatrení a z nej potom čerpať. Teší ma takáto pozitívna odozva, pretože od nástupu na ministerstvo hospodárstva jasne hovoríme, že skvalitnenie podnikateľského prostredia je našou absolútnou prioritou.

Prezradíte nejaké zásadne?

Zatiaľ nebudem úplne konkrétny, pretože definitívnu podobu opatrení musíme vyrokovať s ostatnými ministerstvami. Pracujeme na tom. Z toho, čo máme doteraz na stole, dominujú napríklad zmeny Zákonníka práce a celkovo pracovno-právnej legislatívy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci alebo ochrana spotrebiteľa. Som presvedčený o tom, že podnikatelia budú mať opäť o niečo viac rozviazané ruky a budú sa môcť plne sústrediť na svoj biznis.

Platí aj naďalej Vaša ponuka, že kto pošle 25 konkrétnych návrhov, toho pozvete na obed? Bude veľa tých obedov?   🙂

Samozrejme, slovo dodržím a na fajnový obed pozývam hneď, ako sa mi podarí presadiť otvorenie reštaurácií a ďalších prevádzok. Nemám to zatiaľ úplne vyhodnotené, no pri tých počtoch návrhov, ktoré nám prišli, to môže byť celkom vysoký účet, ktorý ale veľmi rád zaplatím 🙂

Jedným z propodnikateľských opatrení bola aj výmena bývalého vedenia na Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá patrí pod Ministerstvo hospodárstva SR, kde ste sa nestotožnili s absurditami pri ukladaní pokút. Je teraz po tomto kroku odozva podnikateľov iná? Ako podľa Vás teraz hodnotia kontrolný postup inšpektorov?

Vrátim sa pár mesiacov dozadu. Zrejme ste zachytili, keď jedna predajňa s turistickou obuvou v Trenčíne dostala od SOI šialenú pokutu len preto, že na každej jednej topánke nemali explicitne označené, že je určená na turistiku. 800 eur len za to, že neoznačili 16 párov topánok spôsobom ich použitia. Vtedy zakročil náš štátny tajomník Jano Oravec a okamžite sa obrátil na inšpekciu, aby túto absurdnú sankciu zrušila. A presne v tomto duchu pokračujeme. Pre nášho nominanta Marcela Suchára, ktorý je na čele SOI, je jednou z top priorít skoncovať s nezmyselnými pokutami, ktoré mohli byť pre podnikateľov často až likvidačné. Dovolím si tvrdiť, že už po pár mesiacoch je vidieť rozdiel vnímania sveta nového vedenia a pozitívnu väzbu už vnímame aj od samotných podnikateľov. Aj v rámci kilečka sme zaviedli systém druhej šance. Podnikatelia dostávajú priestor, aby drobné nedostatky odstránili aj bez absurdne vysokej pokuty.

Plánujete zmeny aj vo vedení krajských inšpektorátov? Možno by mal nový vietor v regiónoch väčší dosah na výsledky. Čo Vy na to?

Zmeny v SOI nechávam plne v rukách jej nového predsedu. Ak zlyhania, ku ktorým dochádzalo počas predchádzajúceho vedenia, boli chybou kontrolórov, tak nech ich vymení. Šikanovanie ľudí, ktorí tvoria hodnoty, však neznesiem. 

Pán minister, naše občianske združenie NEPLAT-POKUTY pomáha podnikateľom v byrokratických záležitostiach prevenciou, ale aj odporúčaniami ako predísť pokutám. Mnohokrát sme sa stretli so situáciami a nespravodlivosťou pri a po kontrolách. A to aj v čase, keď sme ešte pôsobili ako inšpektori. Podnikateľov bude určite zaujímať Váš osobný názor na delikty. Ak poruší zákon podnikateľ, tak ho kontrolný orgán postihuje. Niekedy aj za malú chybičku. Ale ak nastane obdobný prípad, kde kontrolný orgán podnikateľa za spáchanie deliktu postihuje a uloží mu sankciu a ten využije opravné prostriedky, následkom čoho druhostupňový orgán (alebo súd) zruší rozhodnutie (pokutu) pre procesné chyby. Nezaslúži si podľa Vás ,,trest“ konkrétna osoba na inšpektoráte, ktorá porušila procesný postup, napr. Správny poriadok, na základe čoho bola pokuta zrušená? Lebo ak by sa podnikateľ neodvolal a nepoukázal na chyby inšpektorátu v konaní, tak by musel pokutu zaplatiť. Ale prečo je potom vlastne na Slovensku aktuálne stav, že kontrolnému orgánu je umožňované robiť chyby a to bez postihu? 

Myslím si, že tu treba pristupovať aj k jednotlivým prípadom individuálne. V prvom rade hovorím, že doteraz bol katastrofálne nastavený samotný systém ukladania pokút. Rozhodne nesúhlasím s tým, aby sa od úradníckeho stola neprimerane vysokými pokutami trestali ľudia, ktorí na Slovensku vytvárajú hodnoty a pracovné miesta. SOI nemá slúžiť na výchovu živnostníkov, ale je jedným z nástrojov kontroly a spravodlivosti. Samozrejme, každý môže občas spraviť chybu – ako podnikateľ, tak aj inšpektor. Na druhej strane, ak sa preukáže, že konkrétnemu kontrolórovi sa procesné chyby nejako kopia, alebo nebodaj koná nad rámec svojich právomocí a doslova sa „odbavuje“ na podnikateľovi, som sa za to, aby bol adekvátnym spôsobom potrestaný. 

Aké budú Vaše kroky po oficiálnom skončení pandémie? Do čoho sa chcete pustiť, lebo ste to museli odložiť?

Mám svoj zoznam priorít, pekne v excelovskej tabuľke. Pandémia nás obrala o vzácny čas, ale aj počas nej sme chystali plány. Teším sa na Národnú vodíkovú stratégiu či ďalšie kroky ohľadom nového priemyselného parku. Po Kilečku 2 bude určite veľa nápadov na Kilečko 3. Program SaSky aj s odbornými riešeniami rôznych problémov na Slovensku, je taký široký, že mám z čoho čerpať aj dlhé roky. 

Na odľahčenie. Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo?

Najradšej mám jedlo, ktoré chutí, tým, ktorým ho navarím. Varím a experimentujem veľmi často a mám niekoľko zoznamov obľúbených jedál, medzi nimi aj moje dve kuchárske knihy.

Máte predstavu, čo si ako prvé objednáte, keď sa otvoria kaviarne a reštaurácie úplne?

Nie je dôležité, čo si objednám, koniec koncov – variť viem. Pre mňa je najpodstatnejšie, aby sa otvorili. 

Ďakujeme!