Andrej Kasáš podniká v oblasti cestovného ruchu a gastra. Podnik si vybudoval a je vo vlastných priestoroch. Asi by mu ani na um neprišlo, že byť vo vlastnom je na príťaž. Už takmer rok nemôže podnikať a zároveň nemá nárok na podporu štátu. Nie je totiž v prenájme!

Celý článok

Zdroj: MAGAZIN40plus
Zdroj: https://www.40plus.sk/krach-gastro-prevadzok-na-slovensku-2021/?fbclid=IwAR1vdHAg7_d3oI9S1AMSkUyBp25-GzllSU5OLNl8UqA5R3DrSLc8gCczdwc