Inšpektori SOI vykonali v minulom roku kontrolu predaja na diaľku až v 1300 prípadoch, čo predstavuje medziročný nárast o 213 kontrol. Najviac e-shopov kontrolovali v roku 2021 inšpektori na inšpektoráte v Žiline. Celý článok