Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) svojimi vyhláškami ukladá prevádzkovateľom podnikov, ale aj iným občanom SR povinnosť mať horné dýchacie cesty prekryté respirátormi typu napr. FFP2. Vo vyhláškach je jasne definované, v akých situáciach, kto a za akých podmienok tieto respirátory musí používať.

Ak sa ale obrátite na ÚVZ SR so žiadosťou, aby ste si mohli povinnosti splniť a položíte otázku typu: ,,Ako ja ako spotrebiteľ dokážem posúdiť, či respirátor, ktorý som si zaobstaral je originál a či spĺňa všetky legislatívne znaky? Ako mám posúdiť kvalitu aj keď sú na produkte vytlačené všetky formálne znaky?“ Tak dostanete odpoveď: ,,Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky… odmieta z dôvodu, že požadované informácie nemá k dispozícii.“

Predávajúci a spotrebitelia tak podľa vyššie uvedeného naďalej nevedia jednoznačne určiť, či zakúpený respirátor je originál, alebo ,,fake“.

Otázok bolo úradu položených viac, na všetky vydal odmietavé stanovisko, pritom sa vyjadril, že: ,,Žiadateľovi bude stanovisko vypracované zo strany povinnej osoby v režime bežnej komunikácie.“ Kedy? Nevieme, počkáme si.

Zdroj: Rozhodnutie ÚVZ SR č. OK/2735/2021

Chcete dostávať aktuálne informácie priamo do mobilu? Stiahnite si našu aplikáciu NEPLAT-POKUTY a tie najlepšie informácie pre vaše podnikanie budete mať kedykoľvek k dispozícii. Všetko rýchlo dostupné a s notifikačnými správami.

Aplikácia je bezplatne dostupná pre smartfóny:
s operačným systémom iOS na stiahnutie v App Store,
s operačným systémom Android na stiahnutie v Google play.