Rezort práce avizoval, že kontroly nebudú realizované formou razií, MPSVR chce preverovať najmä podnety od občanov. Súčasťou previerok je hlavne kontrola nevyhnutnosti prítomnosti zamestnancov na pracovisku a využitia možnosti zamestnávateľov na nariadenie výkonu práce zamestnancov z domácnosti.
Zdroj: https://www.teraz.sk/najnovsie/m-krajniak-inspektori-pri-35-kontrol/527035-clanok.html