V roku 2020 inšpektori práce odhalili 1 566 prípadov nelegálneho zamestnávania. Kontrolovaným zamestnávateľom inšpektoráty práce uložili v roku 2020 celkom 2663 právoplatných pokút v celkovej sume 6 531 133 eur. Celá správa.

Preto stále dbajte na prevenciu, aby ste sa nepríjemnostiam vyhli. Pozrite si skutočný príbeh podnikateľa, ku ktorému kontrola prišla, v procesnom konaní bola pokuta vystavená, ale nakoniec ju neplatil, lebo vedel ako sa brániť.

Alebo využite KNOW-HOW odborníkov získané priamo v praxi pri kontrolách. Počas 365-dní sa máte možnosť kedykoľvek poradiť (kontroly, reklamácie, obchodné vzťahy a podobne). Rozptýľte tak vaše pochybnosti, či ste správne postupovali, alebo napr. či kontrola dopadne v poriadku.

Pozrieť ponuku


    Objednať bezplatnú konzultáciu cez formulár


    Zdroj: https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2021/04/Správa-o-stave-ochrany-práce-za-rok-2020.pdf