Európske energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom už viac ako 20 rokov pri výbere energeticky úsporných výrobkov. Štítky zároveň motivujú výrobcov k inováciám a podporujú záujem o energeticky úsporné produkty. Náklady na prevádzku spotrebičov tak vďaka ponuke a dopytu klesajú.

Doteraz používané stupnice väčšinou zahŕňali priveľa tried s označením „+“ a jasne nerozlišovali najúspornejšie výrobky, pretože väčšina patrila do 2-3 najvyšších tried. Pre spotrebiteľov bolo ťažké rozpoznať energeticky najúčinnejšie výrobky.

Nové štítky budú zavádzané postupne v súlade s konkrétnymi európskymi predpismi EÚ. V roku 2021 budú nové štítky zobrazené v kamenných predajniach a online obchodoch pri nasledujúcich kategóriách výrobkov:
Od 1. marca 2021 – práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky, mrazničky, chladničky na víno, televízory a elektronické displeje
Od 1. mája 2021 – pneumatiky
Od 1. septembra 2021 – svetelné zdroje

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zdroj: https://www.siea.sk/podporne-programy/energeticke-stitky/